การก่อสร้างอาคาร

          นอกจากการสร้างระบบห้องคลีนรูม (clean room) บริษัท สกิลดิเวลลอปเมนท์ จำกัด ยังให้บริการทางด้านการออกแบบ และก่อสร้างอาคารใหญ่ เช่นการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล และอาคารสำหรับอุตสาหกรรมนานาชนิด เช่น โรงงานเพื่อการผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์,โรงงานเพื่อการผลิตยา, โรงงานเพื่อการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น

การปรับพื้นที่ก่อนการสร้างอาคาร

การปรับพื้นที่ก่อนการก่อสร้างอาคาร

การก่อสร้างอาคารโดย บจก. สกิล ดิเวลลอปเมนท์

การก่อสร้างแท่น Support ต่างๆ>

>การอบรมช่างก่อนเข้าทำงานโดยฝ่าย Safety & Audit บจก. สกิล ดิเวลลอปเมนท์