วัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ

เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย และสิ่งของจำเป็นในการปฏิบัติงานในห้องคลีนรูม ( Cleanroom )

 • Garments
 • Vinyl Curtains & PVC Strip Curtain
 • Clean Bench
 • Thermo Hygrometer
 • Stainless Steel Tables
 • Shoes Covers, CPE
 • Face Masks
 • Latex Gloves
 • Beard Covers
 • Tacky Mats
 • Nitriles Gloves
 • Cleanroom Mops
 • Finger Cots
 • Laser Particle Counter
 • Bouffant Caps
 • Anemometer A031
 • Cleanroom Chairs
 • Cleanroom Vacuum Cleaner