สินค้า

ชื่อสินค้า :Pass Box
รายละเอียด :
  • ใช้สำหรับส่งวัสดุอุปกรณ์หรือสินค้าเข้า-ออกระหว่างห้อง Cleanroom โดยใช้ระบบ Interlock ซึ่งประตูทั้งสองด้านไม่สามารถเปิดพร้อมกันได้
  • วัสดุ Galvanize Sheet พ่นและอบด้วยสี Epoxy Powder หรือ Stainless Still ใช้กับอุตสาหกรรมที่มีความชื้นและมีการกัดกร่อนของสารเคมีสูง
  • สามารถออกแบบให้มีระบบ Air Shower เพื่อลด Particle หรือ อนุภาค
  • โดยระบบ Intelock ของประตูมีทั้งแบบ Mechanical Lock และ Eletric magnetic Lock
แกลเลอรี่