ระบบสาธารณูปโภคสำหรับอาคารและกระบวนการผลิต

          เราอยากที่จะดูแลธุรกิจของท่านอย่างครบครันตลอดทั้งกระบวนการผลิต ดังนั้นองค์กรของเราจึงให้บริการด้านการออกแบบระบบสาธารณูปโภคเพื่อธุรกิจของท่าน อาทิเช่น ระบบสาธารณูปโภคเพื่อระบบปรับอากาศ, ระบบสาธารณูปโภคเพื่อการประปา, ระบบสาธารณูปโภคเพื่อการไฟฟ้า, ระบบสาธารณูปโภคเพื่อการสื่อสาร, และการเดินสายไฟและสายเคเบิลเพื่อระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เป็นต้น

ท่อดักสำหรับระบบปรับอากาศ
 
 

 

 

 
 
 
 

ไปป์สำหรับระบบชิลเลอร์