สินค้า

ชื่อสินค้า : Air Shower
รายละเอียด :

     Air Shower เป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัตงานในห้องปลอดเชื้อหรือคลีนรูม อุปกรณ์มีหน้าที่ในการลดและกำจัดปริมาณฝุ่นหรืออนุภาคต่าง ๆ ที่ติดมากับผู้ปฏิบัติงาน วัตถุดิบ และเครื่องจักร ก่อนเข้าห้องสะอาด (ห้องคลีนรูม) เพื่อลดปริมาณอนุภาคจากบุคคลหรือวัตถุให้ได้มากที่สุด แผ่นกรองอากาศหลักที่นำมาใช้ใน Air Shower จะต้องเป็นแผ่นกรอง HEPA (High Efficiency Particulate Air Filter) ซึ่งมีคุณสมบัติในการกรองอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอน ได้ถึง 99.99%. ดังนั้นเพื่อควบคุมมาตรฐานในการผลิต Air Shower จึงเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรม.

  • ขนาดมาตรฐานของ Air Shower แบบ คิือขนาด 1-2 ตอน ซึ่งรองรับการเข้าห้องปลอดเชื้อ,ห้องคลีนรูม (Cleanroom) ครั้งละ 1-2 คน
  • สามารถออกแบบและติดตั้งให้ต่อเนื่องกัน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถเดินผ่านได้ต่อเนื่อง ซึ่งจำนวนของ Air Shower นั้นอยู่กับปริมาณของผู้ปฏิบัติงานในห้องปลอดเชื้อ, ห้องคลีนรูม (Cleanroom) นั้น ๆ
  • เราใช้วัสดุกัลวาไนซ์พ่นและอบด้วยสีอีพ็อกซี หรือแสตนเลส ซึ่งมีความเหมาะสมกับอุตสาหกรรมที่มีความชื้นและมีการกัดกร่อนของสารเคมีสูง
แกลเลอรี่