สินค้า

ชื่อสินค้า : Ceiling and Lighting
รายละเอียด :

เพดานสำหรับคลีนรูม
     การเลือกใช้เพดานของคลีนรูมหรือห้องปลอดเชื้อขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ อาทิเช่น ประเภทของอุสาหกรรม, ระดับความสะอาดของห้อง, และระดับความชื้นของห้อง
Sandwich Panel - แผ่นฉนวนสำเร็จรูป นิยมใช้ในทุกอุสาหกรรม เหมาสมกับคลีนรูมทุกระดับความสะอาด
Aluminium Super T-Bar - โครงสร้างโดยทั่วไปเป็นอลูมิเนียม นำมาประกอบกับแผ่นยิปซัมบอร์ดลามิเนตด้วย PVC เหมาสมกับคลีนรูมทุกระดับความสะอาด
Gypsum - ยิปซัมบอร์ดพ่นด้วยสีอีพ็อกซี นิยมใช้ในคลีนรูม ISO Class 7-9 เป็นที่แนะนำสำหรับงานที่มีงบประมาณน้อย เนื่องจากมีราคาประหยัด

แสงสว่างภายในคลีนรูม
     
อุปกรณ์ให้แสงสว่างในคลีนรูมหรือห้องปลอดเชื้อควรมีแสงสว่างที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากส่วนมากกิจกรรมภายในคลีนรูมเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุสาหกรรมการผลิตสารกึ่งตัวนำ (Semiconductor) และอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ (Electronics) ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องทำงานกับวัสดุที่มีขนาดเล็ก แสงสว่างจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก อย่างไรก็ตาม ความสว่างภายในห้องอาจหลากหลายตามพื้นที่ปฏิบัติการ หากไม่มีข้อกำหนดที่ชัดเจน ความสว่างควรอยู่ที่ 1000 Lux (lumen ต่อตารางเมตร)
     การออกแบบโคมไฟและช่องไฟควรออกแบบเพื่อใช้ในคลีนรูมโดยเฉพาะเพื่อป้องกันการรั่วไหลของอากาศ และเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อระบบการหมุนเวียนอากาศภายในห้อง การปิด
ช่องไฟควรปิดด้วยแผ่นอคิลิคใสเพื่อความสวยงามและป้องกันการเกิดอนุภาคฝุ่น การออกแบบยังต้องคำนึงถึงการซ่อมและบำรุงรักษาอีกด้วย นอกจากนี้ยังสามารถใช้บัลลาสต์ร่วมกับหลอดไฟแบบประหยัดพลังงาน เพื่อการประหยัดพลังงานภายในอุสาหกรรม

 

แกลเลอรี่