สินค้า

ชื่อสินค้า : Heating, Ventilation, and Air Conditioning
รายละเอียด :

ระบบปรับอากาศภายในคลีนรูม (การทำความร้อน, การระบายอากาศ, และการปรับอากาศ)
     ระบบปรับอากาศถือว่าเป็นหัวใจหลักภายในระบบคลีนรูมหรือห้องปลอดเชื้อ HVAC มีหน้าที่ในการควบคุมระดับความสะอาดภายในห้อง ระดับความชื้นสัมพัทธ์ ความดัน และอุณหภูมิ ระบบจึงค่อนค้างมีความซับซ้อนมากที่สุด ดังนั้นผู้ใช้ไม่มองข้ามความสำคัญของระบบ และควรมีที่ปรึกษาเฉพาะด้าน เพื่อให้การออกแบบระบบปรับอากาศถูกต้องตรงตามการใช้งานมากที่สุด
     ระบบปรับอากาศภายในคลีนรูมมีความแตกต่างจากระบบปรับอากาศทั่วไป เนื่องจากภายในคลีนรูมต้องมีการเพิ่มปริมาณอากาศ การควบคุมการหมุนเวียนของอากาศ(การเติมอากาศเข้าและดูดออก) การใช้แผ่นกรองอากาศ HEPA และการกำหนดความดันภายในห้อง การเพิ่มปริมาณอากาศส่งผลให้มีอัตราการหมุนเวียนของอากาศเพิ่มมากขึ้น โดยที่การที่อากาศที่เข้ามาจะผ่านแผ่นกรองอากาศ HEPA ก่อนจะเข้าสู่บริเวณคลีนรูม โดยปกติแล้วระบบอากาศทั่วไป มีอัตราการหมุนเวียนของอากาศอยู่ที่ 2-4 เท่าของปริมาตรห้องต่อชั่วโมง ในขณะที่ระบบปรับอากาศภายในคลีนรูมควรอยู่ที่ 15-250 เท่าของปริมาตรห้องต่อชั่วโมง.

แกลเลอรี่