สมัครงาน

รับสมัครงาน

บริษัท สกิล ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด

สวัสดิการ

- เงินเดือน
- ปรับเงินเดือนทุกปี
- เงินปันผล
- เงินโบนัสประจำปี
- เงินกู้ยืมบริษัท
- ยูนิฟอร์ม
- เบี้ยขยัน , เบี้ยเลี้ยง , ค่าเดินทาง (บางตำแหน่งงาน)
- สมรส สมรัก และรับขวัญบุญแรกเกิด
- เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร
- ค่าโทรศัพท์ประจำตำแหน่ง
- ค่าที่พักประจำโครงการ (บางตำแหน่งงาน)
- ประกันสังคม
- งานสังสรรค์สัมมนาประจำปี
- งานสังสรรค์ปีใหม่
- ประกันอุบัติเหตุ

วิธีการสมัคร

- ส่งใบสมัครมาที่ [email protected] / [email protected]
- ติดต่อด้วยตนเองที่ โทร 02-751-1256-8 ต่อ 12 , 32 แฟกซ์ 02-337-3364 มือถือ 086-351-3916
- ทุกวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.

ติดต่อ

คุณนพพร / คุณชนิดาภา (HR)
บริษัท สกิล ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด
109 หมู่ 7 ถ. กิ่งแก้ว-บางพลี ต. บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทร. 02-751-1256-8 ต่อ 12 , 32 แฟกซ์ 02-337-3364 มือถือ 086-351-3916
อีเมล์ฺ : [email protected] / [email protected]

ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า / วิศวกรออกแบบไฟฟ้า จำนวน 2 อัตรา

เงินเดือน
- ตามประสบการณ์ หรือต่อรองได้หากคุณสมบัติครบถ้วน)

คุณสมบัติ
- ปริญญาตรีด้านวิศวกรรม สาขาไฟฟ้า (มี กว.ไฟฟ้า)
- อายุ 25 ปี ขึ้นไป
- มีประสบการณ์ด้านการออกแบบระบบไฟฟ้า (พิจารณาเป็นพิเศษ)
- ขับรถยนต์และมีใบขับขี่
- สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ (บางครั้ง)

ตำแหน่งวิศวกรควบคุมโครงการ จำนวน 3 อัตรา

เงินเดือน
- 20,000 - 25,000 บาท (หรือต่อรองได้หากคุณสมบัติครบถ้วน)

คุณสมบัติ
- จบปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมเครื่องกล (มี กว.เครื่องกล)
- อายุ 25 ปีขึ้นไป
- มีประสบการณ์ด้านการควบคุมงานโครงการ ระบบปรับอากาศ HVAC (พิจารณาเป็นพิเศษ)
- ขับรถยนต์และมีใบอนุญาตขับขี่
- สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ (บางครั้ง)

ตำแหน่งวิศวกรออกแบบเครื่องกล จำนวน 3 อัตรา

เงินเดือน
- ตามประสบการณ์ หรือต่อรองได้หากคุณสมบัติครบถ้วน)

คุณสมบัติ
- จบปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมเครื่องกล (มี กว.เครื่องกล)
- อายุ 25 ปีขึ้นไป
- มีประสบการณ์ด้านการ ออกแบบระบบเครื่องกลปรับอากาศ (พิจารณาเป็นพิเศษ)
- ขับรถยนต์และมีใบอนุญาตขับขี่
- สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ (บางครั้ง)