สินค้า

ชื่อสินค้า :Cleanroom
รายละเอียด :

 

บริการออกแบบผลิตติิดตั้งระบบห้องคลีนรูมครบวงจร (Cleanroom Turnkey)

บริษัท สกิล ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด ผู้นำเทคโนโลยีด้านระบบห้องคลีนรูม (Cleanroom) มากว่า 20 ปี ให้บริการครบวงจร โดยใช้มาตรฐานสากล ISO 14644-1 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย โดยให้บริการครอบคลุมตั้งแต่....

การออกแบบ

ด้วยหลักการออกแบบโดยคำนึงถึงสภาพการใช้งานจริง พร้อมคำนวณสภาพต้นทุนทางธุรกิจของลูกค้า และการให้ความสำคัญกับการเลือกใช้วัสดุและการจัดวางองค์ประกอบภายใน ทำให้วันนี้ระบบห้องคลีนรูม (Cleanroom) จึงไม่ใช่เป็นห้องสะอาดเพียงอย่างเดียว แต่ยังสะท้อนการทำงานและสภาพทางธุรกิจของบริษัทลูกค้าได้อีกด้วย

การผลิตและติดตั้ง

บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนากระบวนการผลิตและติดตั้งวัสดุ-อุปกรณ์ต่างๆ ของระบบห้องคลีนรูม (Cleanroom) ตามหลักวิศวกรรม โดยเน้นให้มีความถูกต้องตามการออกแบบ มีความปลอดภัยในการทำงานสูงสุด และส่งมอบงานได้ตามกำหนดเวลา เราให้บริการออกแบบ ผลิต และ ติดตั้ง ตั้งแต่
ISO Class 3 = FED Class 1
ISO Class 4 = FED Class 10
ISO Class 5 = FED Class 100
ISO Class 6 = FED Class 1,000
ISO Class 7 = FED Class 10,000
ISO Class 8 = FED Class 100,000

การซ่อมบำรุง

เพื่อให้อุปกรณ์ต่างๆ ของระบบห้องคลีนรูม (Cleanroom) ทำงานได้ประสิทธิภาพและมีอายุการใช้งานสูงสุด จึงมีความจำเป็นต้องมีการบำรุงรักษาตามระยะเวลา ทางบริษัท สกิล ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด ได้ให้บริการครอบคลุมถึงการตรวจเช็ค, วิเคราะห์ปัญหา, ซ่อมและเปลี่ยน อุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหายตามระยะเวลา

การทดสอบระบบห้องคลีนรูม (Cleanroom)

เพื่อเป็นการยืนยันว่าขึ้นตอนการออกแบบ ผลิต และ ติดตั้งระบบห้องคลีนรูม (Cleanroom) เป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนด จึงมีความจะเป็นต้องทดสอบประสิทธิภาพในการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ โดยแบ่งออกเป็น 3 สถานะ ดังนี้

1. AT- Built Condition: เป็นการทดสอบระบบห้องคลีนรูม (Cleanroom) ภายใต้สภาวะระบบห้องคลีนรูม (Cleanroom) ที่ว่างเปล่า

2. AT- Rest Condition: เป็นการทดสอบระบบห้องคลีนรูม (Cleanroom) เมื่อมีการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตต่างๆเรียบร้อยแล้ว

3. AT- Operation Condition: เป็นการทดสอบระบบห้องคลีนรูม (Cleanroom) เมื่อมีกระบวนการผลิตเต็มรูปแบบ

การเทสต่างๆในระบบห้องคลีนรูม (Cleanroom)

- Airflow Test                                                - Temperature and Humidity Tests

- Hepa Filter Installation Leak Tests                 - IQ : Installation Qualification

- Cleanliness Classification Tests                      - OQ : Operational Qualification

- Room Pressurization Tests                            - PQ : Performance Qualification 

 

แกลเลอรี่