สินค้า

ชื่อสินค้า : Clean Booth
รายละเอียด :

คลีนบูธ ถูกออกแบบมาเพื่อการควบคุมความสะอาดของพื้นที่การทำงานเฉพาะส่วน เช่นการควบคุมความสะอาดในขั้นตอนการบรรจุภัณฑ์ ของอุสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม หรือพื้นที่การผลิตที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเคมีภัณฑ์ คลีนบูธมีคุณสมบัติคล้ายกับคลีนรูมหรือห้องปลอดเชื้อตรงที่ ผู้ใช้สามารถเลือกระดับคลาสความสะอาดได้ แต่อย่างไรก็ตาม สภาพแวดล้อมภายในคลีนบูธอาจไม่สามารถควบคุมได้ 100% เนื่องจากไม่ได้เป็นระบบปิดเหมือนกันคลีนรูม เช่นความดันภายในห้องจะไม่คงที่เทียบเท่ากับความดันภายในคลีนรูม

บางอุสาหกรรมต้องการพื้นที่ที่มีความสะอาดมากเป็นพิเศษ ซึ่งนั้นหมายถึงราคาห้องที่สูงขึ้น ดังนั้นคลีนบูธซึ่งมีราคาประหยัดกว่า จึงเป็นทางเลือกที่ดีให้แก่ผู้ผลิต หลักการติดตั้งคลีนบูธที่จะช่วยให้ผู้ผลิตประหยัดต้นทุนก็คือ ผู้ผลิตอาจจะสร้างห้องหลักเป็นคลีนรูมที่มีความสะอาดมาตรฐาน ISO 6 และเลือกติดตั้งคลีนบูธ ISO 5 เพื่อควบคุมความสะอาดเฉพาะพื้นที่การผลิต

แกลเลอรี่